DESPRE PROIECT

Programul Interreg V-A România-Ungaria este destinat finanțării unor proiecte comune româno-ungare, care abordează nevoi identificate pe ambele laturi ale graniței şi care necesită o abordare comună, precum şi soluții inovative, contribuind astfel la dezvoltarea sustenabilă a zonei eligibile.

Programul este o continu­are a programelor de cooperare transfrontalieră implementate în regiune şi dispune de un buget total de aproximativ 232 milioane euro, din care, 189 milioane de euro, reprezintă finanţarea nerambursabilă din Fondul European de Dezvoltare Regională.

Zona eligibilă a programului cuprinde judeţele Arad, Bihor, Satu Mare şi Timişpe partea română a graniței şi, respectiv, judeţele Békés, Csongrád, Hajdú-Bihar și Szabol­cs-Szatmár-Bereg, pe partea ungară a acesteia.

Proiectul ROHU-359

Obiectivul principal al proiectului este îmbunătățirea ratei de ocupare a forței
de muncă și mediului de afaceri prin crearea instrumentelor suport adecvate
de instruire, ocuparea forței de muncă și dezvoltare economică și prin
dezvoltarea infrastructurii necesare pentru promovarea potențialului local în
domeniul agriculturii și agroalimentar.

 

Sunt preconizate a fi implementate în cadrul proiectului următoarele activități:

1

Dezvoltarea unei strategii de ocupare a forței de muncă și de
dezvoltare economică a microregiunii


2

Organizarea programelor de formare în domeniul antreprenoriatului,
a târgurilor de locuri de muncă, a „zilelor agro-afacerilor”


3

Lanțuri scurte durabile de aprovizionare cu produse alimentare,
multiplicate în zonele transfrontaliere


4

O agricultură locală și produse agroalimentare mai bine integrate în
lanțurile de piață valorică transfrontaliere


Susținerea creșterii eficiente a ocupării forței de muncă prin dezvoltarea
potențialului endogen ca parte a strategiei teritoriale pentru zonele specifice

Sumar

Rezultatele proiectului:-elaborarea Strategiei de ocupare a forței de munca în micro-regiunile
Marghita si Berettyóújfalu
-elaborarea Proiectului tehnic pentru clădirea Centrului de instruire
pentru agricultura si antreprenoriat din Marghita
-organizarea de programe de instruire in antreprenoriat pentru 240
persoane (LP)
-organizarea a 3 târguri de munca (LP)
-organizarea Zilelor Agro-bussines (LP)
-construirea Centrului de Antreprenoriat și Instruire Agricolă și
Agroalimentară în Marghita și a Centrului de Instruire Agricolă
Berettyó-Bihar în Berettyóújfalu
-1240 persoane vor participa la inițiative comune de formare si târguri
de munca

2.615.165,66 Euro

Buget total

2.222.890,81 Euro

din care FEDR

 

 


Axă prioritară


Îmbunătățirea ocupării forței muncă și promovarea mobilității transfrontaliere a forței de muncă (Cooperarea în domeniul ocupării forței de muncă)