ISTORIA NOASTRĂ

Istoria pieței din MARGHITA

Prima atestare documentară a localităţii Marghita datează din anul 1216. Pe atunci, oamenii din aceste locuri se ocupau cu agricultura, păstoritul şi meşteşugitul. În secolul XIV, Marghita devine centru de moşie feudală maghiară şi o găsim atestată documentar în 1332 sub numele de Margitfalva. În anul 1376, regele Ludovic cel Mare al Ungariei acordă Marghitei dreptul de a ţine târguri, ceea ce face ca localitatea să cunoască o dezvoltare economică, devenind un important târg.


După anul 1800 au fost transformări esenţiale în viaţa economică şi socială a localităţii. Creşte numărul manufacturilor şi se diversifică producţia, iar târgurile se ţin săptămânal. Ziua de vineri a fost stabilită atunci drept zi de piaţă. Agricultura din zonă s-a. Munca în agricultură era organizată pe ferme, la o parte din lucrări folosindu-se maşini agricole aduse de la Viena şi Praga. În anul 1852, Marghita ajunge domeniu al Abaţiei de Mölk din Austria. Noul proprietar a favorizat dezvoltarea localităţii, amplificând viticultura şi cultura cerealelor şi pomilor fructiferi. 


La începutul secolului XX, Marghita cunoaşte o intensă dezvoltare a meşteşugurilor. În perioada interbelică, 1918-1940, Marghita se consolidează ca centru comercial. Marghita era cunoscută mai ales prin târgurile care se organizau săptămânal. Terenul agricol din jurul oraşului şi condiţiile naturale favorizează cultivarea cerealelor, legumelor, viţei de vie, pomilor fructiferi, precum şi creşterea animalelor: porci, vite, oi, păsări. Micii producători vând marfa în piaţa agroalimentară din oraş. Piaţa agroalimentară este în administrarea primăriei şi a avut mai multe etape de amenajare. Prin acest proiect, piaţa agroalimentară va fi modernizată, producătorii agricoli din zonă vor avea condiţii optime pentru vânzarea produselor, iar locuitorii oraşului Marghita vor avea acces la produse agricole proaspete.

1216


Prima atestare a localității Marghita

1376


Dreptul de a ține târguri

1800


Transformare majoră socială și economică

1940


Consolidare ca centru comercial